The New Barcelona Post ha volgut con?ixer el treball que a Barcelona fan alguns constructors d?instruments musicals que treballen amb circuits impresos, soldadors, xips o software. Hem parlat amb pioners com Rafael Duyos, Sergi Jord? i Lina Bautista. Tres etapes d?un cam? fascinant

(seguir llegint)

Category
Press